لطفا از فروشندگان متفرقه خريد نکنيد موجود بودن لوازم يدکی و سرويس خدمات پس از فروش يک اصل مهم در خريد می باشد

 

جدول مقايسه  دستگاه ها

تصوير

نام دستگاه

جنس بدنه

 رطوبت سنج

دماسنج

چرخش

ترموستات

ديجيتال

برق مصرفی

گلدن چينی

در ايران روکش PVC شده

دارد

دارد

اتومات

ديجيتال

سوراخ تخليه گاز مونو أکسيد ندارد

پنجره تمام شيشه ندارد و به جای آن سوراخ دارد

گلدن کاکسجديد

PVC

ضد ضربه

دارد

دارد

اتومات

NTC

ديجيتال

دارد

20 وات

تويين کاکس

PVC

ضد ضربه

دارد

دارد

اتومات

NTC

ديجيتال

دارد

20 وات

گرين کاکس

PVC

دارد

دارد

اتومات

تمام ديجيتال با سنسور آشيکار ساز گاز Co2

تمام ديجيتال

70 وات

مينی کاکس جنسيس(چرخش اتومات)

PVC

دارد

دارد

اتومات

NTC

دارد

10 وات

مينی کاکس جنسيس(چرخش اهرمی)

PVC

دارد

دارد

اتومات

NTC

ندارد

10 وات

کاکس 48 تايی

PVC

دو جداره

PVC+Fom

دارد

دارد

اتومات

 

ندارد

30 وات

کاکس 48 تايی ديجيتال

PVC

دو جداره

pvc+Fom

ندارد

دارد

اتومات

NTC

کنترل ديجيتال

دارد

30 وات

دابل کاکس

PVC

دو جداره

PVC+iso

دارد

دارد

(2 عدد)

اتومات

(پنج موتوره

NTC

کنترل ديجيتال

دارد

70 وات

جنرال کاکس

PVC

دو جداره

PVC+iso

دارد

دارد

(2 عدد)

اتومات

(پنج موتوره)

ديجيتال

دارد

70 وات

مام کاکس

PVC

دارد

دارد

اهرمی

NTC

ندارد

50 وات

گلدن کاکس

PVC

ضد ضربه

دارد

دارد

اتومات

NTC

ديجيتال

دارد

20 وات

هواباتور معمولی(دو پنجره ای)

چوب پنبه

ندارد

ندارد

اتومات

الکلی

(فاقد ترموستات الکترونيکی)

ندارد

30 وات

هواباتور معمولی (درب تمام شيشه)

چوب پنبه

ندارد

ندارد

اتومات

الکلی

(فاقد ترموستات الکترونيکی)

ندارد

30 وات

Rcom (پمپ آب و فيلتر رطوبت)

PVC

ندارد

ندارد

اتومات

NTC

دارد

70 وات

هواباتور JN2-60

PVC

 مات

ندارد

ندارد

ندارد
(نه اهرمی نه اتومات)

NTC

ندارد

160 وات

هواباتور JN8-48

PVC

 مات بدون ديد داخل

ندارد

ندارد

اتومات

NTC

دارد

160 وات

کلاه کاسکدی miniEgg

PVC

نيمه مات

ندارد

ندارد

اهرمی

NTC

ندارد

20 وات

 

 

 

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند نقاط ضعف دستگاه ها می باشند