loading...

خرید دستگاه جوجه کشی خانگی

نکاتی درباره تخم مرغ   عوامل مهم در جوجه‌کشی ( در مرغ ):سن: در مرغ‌های خيلی پير و خيلی جوان، تعداد کمتری از تخم‌مرغ‌ها، نطفه‌دار هستند. توليد تخم‌مرغ نط

آخرین ارسال های انجمن

نکاتی درباره تخم مرغ

ابوالحسن بازدید : 828 سه شنبه 17 آذر 1394 نظرات (0)

نکاتی درباره تخم مرغ 

 عوامل مهم در جوجه‌کشی ( در مرغ ):
سن: 
در مرغ‌های خيلی پير و خيلی جوان، تعداد کمتری از تخم‌مرغ‌ها، نطفه‌دار هستند. توليد تخم‌مرغ نطفه‌دار در مرغ‌های جوان بهتر است. برای مرغوب ماندن تخم‌مرغ توليد شده بايد مرغ‌ها را مجبور کرد برای مدتی، تخمگذاری نکنند. به اين حالت، ' تولک ' رفتن مرغ می‌گويند. تولک رفتن، باعث می‌شود که مرغها استراحت کنند . وقتی دوباره شروع به تخمگذاری کنند، تخم آنها مرغوب‌تر می‌شود.
سن شروع تخمگذاری در مرغ‌ها به طور معمول، بين پنج تا شش ماهگی است.
توليد:
ميزان نطفه‌دار بودن تخم‌مرغ‌ها در يک مرغ به اندازه تخم‌مرغ و تعداد تخم‌مرغ‌های توليد شده بستگی دارد. يعنی اگر تخم‌مرغ‌های توليد شده کوچک باشند، درصد نطفه‌داری پايين می‌آيد. و اگر بزرگ، يعنی استاندارد باشند، نطفه‌داری در آنها بيشتر است.

انتخاب تخم‌مرغ مناسب: 
برای توليد بيشتر و به دست آوردن جوجهء مرغوب تر بايد تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی، ويژگيهای مناسبی داشته باشد.
• نطفه‌دار باشند. 
• ويژگی و شکل ظاهری مناسب داشته باشند. 
• دارای خاصيت جوجه در آوردن باشند.

نطفه
پرده زير پوست 
سفيده تخم‌مرغ
پوسته آهکی 

زرده تخم‌مرغ

- اجزای اصلی تخم‌مرغ
ويژگيهای ظاهری تخم‌مرغ جوجه‌کشی
• وزن تخم‌مرغ
در انتخاب تخم‌مرغ جوجه‌کشی بايد خيلی دقت کنيم زيرا ممکن است تعداد زيادی از تخم‌مرغ‌ها، جوجه توليد نکنند. يکسان بودن اندازه تخم‌مرغها خيلی مهم است. هنگام انتخاب بايد ابتدا تمام تخم‌مرغ‌ها را وزن کنيم، سپس انتخاب کنيم. مناسب‌ترين وزن تخم‌مرغ جوجه‌کشی، ۵۱ تا ۶۱ گرم است.
تخم‌مرغ‌های ريز، جوجه‌های ريز و تخم‌مرغ‌های درشت، جوجه‌های درشت به وجود می‌آورد.

• پوسته تخم‌مرغ
در انتخاب تخم‌مرغ جوجه‌کشی به پوسته تخم‌مرغ نيز بايد دقت کنيم. تخم‌مرغ هايی که پوسته نازک دارند، زود می‌شکنند. همچنين عامل‌های بيماری‌زا به راحتی وارد آنها می‌شوند. به همين دليل، اين تخم‌مرغ‌ها بايد کنار گذاشته شوند.
به طور کلی اين تخم‌مرغ‌ها از نظر جوجه‌کشی، مناسب نيستند:
تخم‌مرغ‌های کثيف، شکسته، پوسته نازک، پوسته زبر، لکه دار، دراز(کشيده)، سوراخ شده، چروکيده، تراکم کلسيم، گرد( کروی)، بزرگتر از اندازه، بدشکل و تخم‌مرغ‌های خيلی درشت و خيلی ريز.
در پوسته تخم‌مرغ، بين ۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰سوراخ ريز وجود دارد. بيشتر اين سوراخ‌ها با لايه‌ای که به طور طبيعی روی پوسته وجود دارد، پوشيده شده اند. اين لايه‌ها، در اثر شستشو از بين می‌روند و سوراخ‌های پوسته باز می‌شوند. در اين حالت، ميکروب‌ها به راحتی وارد تخم‌مرغ می‌شوند. 
قسمت پهن تخم‌مرغ که اتاقک هوايی در آن قرار دارد بايد پاکيزه باشد. زيرا محل ورود اکسيژن و هوا به داخل تخم‌مرغ است. اگر اين قسمت، کثيف و پوشيده از آلودگی باشد سوراخ‌های آن بسته شده باشند جوجه‌دهی چنين تخم‌مرغ هايی کم می‌شود. تعداد زيادی از جنين‌ها در اين تخم‌مرغ‌ها از بين می‌روند.

ويژگی‌های تخم‌مرغ مناسب جهت جوجه‌کشی

1) نطفه‌داری: 

تخم‌مرغ نطفه‌دار شامل تخم‌مرغی می‌شود که اسپرم و تخم در ناحيه شيپور با هم ترکيب شده باشند. 
اين مورد در نژادهای سبک مثل لگهورن حدود90% و در نژادهای سنگين حدود80% است. 
عوامل موثربرنطفه‌داری 
مرغها وخروسهای مولد: 
توجه در انتخاب مرغها و خروسهای مولد حائز اهميت می‌باشد. بايد از خروسهای جوان استفاده کرد تا به اندازه کافی فعال باشند و به اندازه کافی اسپرم توليد کنند ،جهت استراحت کافی خروسها بايد از آنها به طور متناوب استفاده نمود زيرا قدرت باروری خروسها از سال دوم به بعد کاهش می‌يابد. 
در نژادهای سبک به ازای هر 15 مرغ يک خروس، در نژادهای سنگين به ازای هر 8 تا10مرغ يک خروس در نژادهای دو منظوره به ازای هر12 مرغ يک خروس به کار می‌رود. 
تغذيه گله: 
کمبود برخی ويتامينها به خصوص A وE و پروتئين جيره باعث کاهش نطفه‌داری می‌شود. 
شرايط آب و هوايی: 
از عوامل موثر در توليد اسپرم می‌باشد. در هوای سرد به علت يخ زدن تاج خروس ميزان توليد اسپرم کاهش می‌يابد، از اين روبرای جلوگيری از اين مشکل تاج خروس را قطع می‌کنند. هوای گرم نيز منجر به کاهش توليد اسپرم می‌شود، همچنين در هوای بسيار گرم جمع آوری تخم‌مرغ جهت جوجه‌کشی صورت نمی پذ يرد. 
نور: 
نور کافی در سالنهای پرورش ازجمله عوامل موثر بر نطفه‌داری می‌باشد. نور با تاثير بر ترشح هورمونهای هپوفيز موجب رشد بيضه‌ها و افزايش توليد اسپرم می‌شود.
توليد تخم‌مرغ: 
با افزايش ميزان تخمگذاری، درصد نطفه‌داری نيز افزايش می‌يابد. 
سن مرغ: 
در اوايل تخمگذاری، اندازه تخم‌مرغها کوچک و ميزان نطفه‌داری پايين است و در طول دوره تخمگذاری با افزايش وزن تخم‌مرغ درصد نطفه‌داری نيز افزايش می‌يابد. در مرغهای جوان درصد نطفه‌داری پايين است و با افزايش سن نيز درصد نطفه‌داری کاهش می‌يابد.
- نژاد: 
نطفه‌داری در نژادهای گوناگون متفاوت می‌باشد. 
معمولا در نژادهای سنگين به دليل تمايل کمتر برای جفتگيری ميزان باروری کمتر از نژادهای سبک است. 
- روش‌های جفتگيری: 
خويش جفتی اثر منفی بر ميزان نطفه‌داری دارد. در نتيجه با افزايش همخونی نطفه‌داری کاهش می‌يابد و آميخته‌گيری منجر به افزايش ميزان نطفه‌داری می‌شود. ميزان نطفه‌داری در جفتگيری گله‌ای بيش از ساير روشها از جمله جفتگيری لانه‌ای و تجربی است. 

2) شکل ظاهری تخم‌مرغ: 
از جمله عوامل موثر در جوجه‌کشی می‌باشد. از اين رو رعايت نکات زير در اين زمينه ضروری است: 
- اندازه: 
تخم‌مرغهای جوجه‌کشی بايد اندازه متناسب داشته باشند يعنی در حقيقت نه خيلی بزرگ و نه خيلی کوچک باشند. 
- وزن: 
وزن مناسب جهت تخم‌مرغهای جوجه‌کشی 60-50 گرم می‌باشد که در نژادهای سنگين بيشتر است.
- اختلالات شکل ظاهری: 
از به کار بردن تخم‌مرغهای با ظاهر غيرطبيعی (کشيده ـ گرد ـ موج دار) بايد اجتناب گردد. اين امر در زمينه اصلاح نژاد برای جلوگيری از به وجود آمدن تخم‌مرغهای غيرطبيعی از جوجه‌های حاصله موثر می‌باشد. 
- ضخامت پوسته: 
تخم‌مرغهای دارای پوسته بسيار ضخيم و نازک مناسب جوجه‌کشی نيستند. نازک بودن پوسته منجر به تبخير آب بيشتر و کاهش درصد جوجه در آوری می‌شود، از طرفی در اين حالت کلسيم کافی برای رشد جنين تامين نمی گردد. ضخيم بودن پوسته سبب بوجود آمدن مشکل در زمان خروج جوجه از تخم می‌شود. 
- اختلالات تخم‌مرغ: 
تخم‌مرغهايی که سفيده غليظ‌تری دارند و يا زرده آنها رنگی‌تر می‌باشد به علت همراه داشتن ميزان مواد غذايی بيشتر جهت رشد و نمو جنين درصد جوجه درآوری بيشتر دارند. 

3) ذخيره سازی تخم‌مرغهای قابل جوجه‌کشی:
تخم‌مرغها پس ازجمع آوری بلا فاصله در ماشينهای جوجه‌کشی قرار نمی گيرند بلکه مدتی نگهداری می‌شوند و يکباره به ماشين جوجه‌کشی منتقل می‌شوند. 
از جمله عوامل موثر بر نگهداری تخم‌مرغ موارد زير می‌باشد:
- حرارت:
دمای مناسب محل نگهداری تخم‌مرغ حدود15- 10 درجه می‌باشد و در اين دما امکان نگهداری تخم‌مرغ برای يک هفته فراهم است. به دنبال افزايش زمان نگهداری دمای محيط را بايد اندکی کاهش داد. البته افزايش مدت زمان نگهداری منجر به کاهش جوجه درآوری می‌شود. شايان ذکر است اگر دمای محيط بيش از 21درجه سانتی گراد باشد رشد جنين آغاز شده و به علت عدم مناسب بودن شرايط رشد پس از مدتی متوقف می‌گردد و جنين از بين می‌رود. 
- رطوبت:
رطوبت نسبی در اتاقهای نگهداری تخم‌مرغ حدود 80-75% می‌باشد. کاهش ميزان رطوبت منجر به تبخير آب داخل تخم‌مرغ و در نتيجه کاهش ميزان جوجه در آوری می‌شود. 

4) وضعيت قرار گرفتن تخم‌مرغها: 
تخم‌مرغها در محل نگهداری به صورتی قرار می‌گيرد که قسمت پهن تخم آنها رو به بالا باشد. البته طی زمان نگهداری بايد تخم‌مرغها را روزی چند بار چرخاند، زيرا عدم توجه به اين موضوع منجر به چسبيدن جنين به پوسته و کاهش جوجه در آوری می‌باشد.

5) حمل و نقل تخم‌مرغهای جوجه‌کشی:
عمل نقل و انتقال تخم‌مرغها بايد با احتياط کامل صورت گيرد. 
عدم توجه به اين موضوع و وجود تکانهای شديد ضمن حمل و نقل ممکن است منجر به پاره شدن کيسه‌های هوايی و يا ايجاد تغييراتی در داخل تخم‌مرغ و به دنبال آن کاهش جوجه در آوری شود. از اين رو بايد با قرار دادن قسمت پهن تخم‌مرغ به طرف بالا بايد در بسته‌بنديهای مناسب حمل شوند. 
سالنهای جوجه‌کشی 

 

1-       تمام تخم ها بايد از نظر اندازه يکسان باشند .( زياد بزرگ و کوچک نباشند ) .

2-      تخم ها نبايد آلوده باشند .

3-      تخم ها بايد سالم بوده و پوست نازک و زبر نداشته باشند .

4-      تخم های تيره ( رنگی ) از تخم های سفيد قابليت جوجه دهيد بهتری دارند .

5-       تخم ها بايد تازه باشند و بيشتر از 10 روز از زمان نگه داری آنها نگذشته باشد .

6-      دمای محل نگه داری تخم ها ( قبل از قرار دادن در دستگاه ) بايد بين 5/7 تا 18 درجه باشد .

7-      رطوبت محل نگهداری بين 60 تا 70 درجه باشد .

8-      در زمان نگهداری ، تخم ها تکان شديد نخورند و سمت پهن تخم بالا و نوک آن پائين باشد . ( بهتر است در شانه های مخصوص تخم مرغ حمل يا نگهداری شوند ) .

9- مرغ تخم گذار بايد سالم و جوان باشد و از تغذيه خوبی برخوردار باشد .

10- به ازای هر 7 تا 10 مرغ يک خروس جوان در گله وجود داشته باشد .

11- زمانی که مرغ ها بيشترين تخم گذاری را دارند فصل بهار است و احتمال وجود نطفه در تخم ها بيشتر است .

 

6) تعيين سلامت تخم مرغ از روی ظاهر

نقطه های خونی : از قطع يک يا چند مويرگ کوچک در زرده به هنگام تخمک گذاری به وجود می آيد . اين مورد نشانه عدم سلامت تخم مرغ نيست .

سفيده ابری :سفيده ابری نشانه آن است که تخم مرغ خيلی تازه است و سفيده روشن نشانه کهنه بودن تخم مرغ است .

سفيده صورتی يا رنگين کمانی : نشانه ضايعات ناشی از باکتری های پزودوموناس (Peseudomonas) است، بعضی از ميکروارگانيزم ها که رنگدانه فلوسنت مايل به سبز محلول در اب توليد می کنند ، برای انسان مضرند .

تاثير برودت در کيفيت تخم مرغ : وقتی تخم مرغ ها با دمای حدود 41 درجه سانتی گراد از بدن خارج می شود به طور طبيعی کيسه هوايی ندارد. چون محيط خارج از بدن مرغ خنک تر از دمای بدن آن است با سرد شدن تخم مرغ، به طور معمول ذر سر بزرگ تخم مرغ بين دو لايه زير پوسته ، فضايی نام کيسه هوايی ايجاد می شود . با گذشت زمان، سفيده و زرده کيفيت خود را از دست می دهند . زرده آب سفيده را جذب می کند . رطوبت و دی اکسيد کربن در سفيده از طريق منافذ پوسته تبخير می شود و با نفوذ هوای بيشتر از راه پوسته، کيسه هوايی بزرگ تر می شود . در اين صورت اگر تخم مرغ را بشکنيم می بينيم که محتويات آن در سطح بيشتری پخش می شود ، بزرگ تر می شود و غشايی که زرده  را در مرکز تخم مرغ نگه می دارد، ضعيفتر می شود و زرده در داخل سفيده بيشترحرکت می کند و از مرکز دور می شود . اگر تخم مرغ پس از توليد در اولين فرصت جمع آوری و در جای خنک نگه داری شود، از دست دادن کيفيت کاهش می يابد.

 

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
فروش انواع دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 84
 • کل نظرات : 14
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 19
 • آی پی دیروز : 27
 • بازدید امروز : 193
 • باردید دیروز : 120
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 313
 • بازدید ماه : 5,381
 • بازدید سال : 82,863
 • بازدید کلی : 396,230